Diploma uitreiking

Diploma uitreiking

maandag 15 juli

 

Diploma uitreiking 2019 wederom een succes!

Gediplomeerden, nogmaals van harte gefeliciteerd.

 

Op Maandag 8 juli jongstleden vond de diploma-uitreiking plaats.

Een mijlpaal voor velen, een bekroning voor het harde werken.

Dit jaar zijn de docenten van Techniek College Rotterdam in het zonnetje gezet

voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.

Na de bouwvak zullen de lessen blijven plaatsvinden in Bilthoven, maar worden deze gezien de regionale invulling verzorgd door ROC Midden Nederland.

.